ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีขาว 6800-58

T8

ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีขาว 6800-58

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 1 กระดุม 
เนื้อผ้า 6800-58
สีผ้า สีขาว