เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

 • กรณีจองชุดแล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • ระยะเวลาเช่า (กรณีทั่วไป) 7 วัน
 • ขยายระยะเวลาเช่า หรือคืนชุดล่าช้า วันละ 100 บาท

การยกเลิกการเช่า

 • กรณีจองชุด (สำเร็จรูป) แล้วต้องการยกเลิก สามารถเก็บสิทธิไว้เช่าครั้งถัดไปได้ (ไม่คืนเงิน)
 • กรณีสั่งชุดแบบตัดเช่า เมื่อชุดที่สั่งตัดเย็บแล้วเสร็จ จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินประกันคืนได้
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า สีของผ้าที่เลือกอาจจะเพี้ยนจากแคตตาล็อก 5-10%
  - กรณีเป็นชุดตัดเช่า รูปแบบของชุดที่ตัดเสร็จอาจจะไม่เหมือนแบบที่ลูกค้านำมาเป็นตัวอย่าง 100% เนื่องจากแพทเทิร์นของแต่ละช่างมีความแตกต่างกัน

การคืนเงินประกัน

 • ทางร้านจะคืนเงินประกันภายใน 22.00น ของวันที่คืนชุด
 • ยกเว้นติดวันหยุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป

ทางร้านจะคิดค่าปรับกรณีใดบ้าง

  ค่าปรับเงินประกัน คำขยายความ
ชุดที่เช่าหรืออุปกรณ์สูญหาย 100%

ไม่สามารถนำชุดหรืออุปกรณ์มาคืนทางร้านได้โดยสิ้นเชิง

กรณีอุปกรณ์สูญหายมีราคาน้อยกว่าเงินประกัน ทางร้านจะปรับตามจริง

ชุดมีรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ 100%

ชุดเลอะโดยไม่สามารถทำความสะอาดได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ 100%

ชุดชำรุดโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้

เป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่าวมาให้บริการได้อีก

ชุดชำรุดเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ ปรับตามจริง

ชุดชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง

เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิดค่าปรับ 100 บาท

คืนชุดล่าช้า 100 บาท / วัน

ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า

คิดค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท


เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาลองชุดที่ร้าน

 • เมื่อทางร้านได้ส่งชุดทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าแล้ว ถือว่าการเช่าเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินค่าเช่าคืนได้ทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าได้รับชุดแล้ว สวมใส่ไม่พอดี สามารถเปลี่ยนขนาดได้ (โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง ไป-กลับ เพิ่มเติมทั้งชุดเก่าและใหม่)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนขนาด หรือ ชุดที่ได้รับมีปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านภายในวันที่ได้รับชุดเท่านั้น ยกเว้นกรณีติดวันหยุดทำการ ให้ถือวันทำการถัดเป็นวันที่ลูกค้าได้รับชุด เช่น ลูกค้าได้รับชุดวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้ภายในวันจันทร์
 • การนับระยะเวลาเช่า นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับชุดทางไปรษณีย์ เช่น ทางร้านจัดส่งวันที่ 10 ถึงลูกค้า วันที่ 13 ระยะเวลาการเช่า 7 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไป
 • การนับระยะเวลาเช่า (กรณีมีการเปลี่ยนขนาด) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับชุดใหม่ (ชุดที่เปลี่ยนขนาด) ทางไปรษณีย์