ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทา 6800-1136

T7

ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีเทา 6800-1136

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 1 กระดุม 
เนื้อผ้า 6800-1136
สีผ้า สีเทา