ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีกรมท่า 6800-79

T6

ทักซิโด้ (ให้เช่า) - สีกรมท่า 6800-79

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 1 กระดุม 
เนื้อผ้า 6800-79
สีผ้า สีกรมท่า