สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีกรมท่า 435-91

T1

สูททักซิโด้ (ให้เช่า) - สีกรมท่า 435-91

รูปแบบ  สูททักซิโด้ 1 กระดุม 
เนื้อผ้า 435-91
สีผ้า สีกรมท่า